Zastosowanie

Zaprojektowany z myślą o kontroli strażników, Active Guard jest systemem o wysokiej elastyczności i może być stosowany również dla innych celów np. kontroli dostępu i identyfikacji, monitoringu przeglądów technicznych, monitoringu systemów magazynowych i wynajmu czy systemów serwisowych.

Zapobieganie kradzieżom i usprawnienie pracy na budowach.

Oznaczanie tagami elementów konstrukcji już na etapie dostawy na budowę. Przy wjeździe na budowę ochrona odczytuje Tagi za pomocą Active Guarda. Tagi mogą zawierać informację o umiejscowieniu elementu w konstrukcji co ułatwia składowanie (kolejność montażu), zapobiega opóźnieniom. Istnieje dokładna ewidencja jakie elementy znajdują się na budowie, a jakie należy zamówić.

Obchody strażników

Nadzór w czasie rzeczywistym nad obchodami wykonywanymi przez agentów ochrony; możliwość wykonania wszechstronnych analiz w dowolnym czasie. Pełna informacja, planowanie i kontrola pracy pieszych i zmotoryzowanych patroli.

Przesyłki

Nadzór nad pracą listonoszy i kurierów, sprawdzanie czasu odbioru przesyłek i bieżący monitoring. Podwyższenie bezpieczeństwa listonoszy.

Duże obiekty
Lotniska

Nadzór nad bezpieczeństwem pasażerów na lotnisku, natychmiastowa komunikacja ze służbami ratunkowymi (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna).

Magazyny, logistyka

Kontrola stanu magazynów w czasie rzeczywistym. Zarządzanie gospodarką magazynową.

Okresowa kontrola stanu urządzeń technicznych

Automatyczne raporty z dokładnym czasem kontroli, informacje serwisowe, np. kserokopiarki, urządzenia na produkcji, urządzenia BHP (gaśnice etc.)

Kontrola wynajmu sprzętu

Nadzór nad wynajmem samochodów, jachtów, innych wartościowych urządzeń. Automatyczne obliczanie czasu wynajmu i billingowanie Klientów za usługę.

Kontrola wywozu odpadów

Oznaczenie tagami RFID kontenerów ze śmieciami, każdorazowy odczyt przy opróżnianiu pozwoli nie tylko zarejestrować aktualną lokalizację śmieciarki, ale również skontrolować faktyczną ilość opróżnień i ułatwić naliczenie rachunku dla klienta. Firmy sprzątające

Wyposażenie ekipy sprzątającej w Active Guarda pozwoli na rzadsze kontrole fizyczne. Rozmieszczenie tagów w pomieszczeniu sprawdzi nie tylko samą obecność ekipy na miejscu o wyznaczonej godzinie, ale również sprawdzanie jakości pracy osób sprzątających w firmach cleaningowych.

Kontrola stanu obiektów, np. przystanków komunikacji miejskiej

Odczytanie odpowiedniego znacznika RFID pozwoli wysłać do centrum monitorowania odpowiedni komunikat, np. o widocznych uszkodzeniach. Tagi RFID pozwalają przypisać softwarowo dowolny komunikat przesyłany po odczytaniu Active Guardem.