Producent systemu

System Active Guard jest efektem polskiej myśli technicznej i produktem najwyższej europejskiej jakości. Urządzenia od początku do końca są produkowane wyłącznie w Polsce, niezmiennie od 2006 roku. Cały proces produkcyjny odbywa się w jednym miejscu, w nowoczesnej fabryce, i przebiega pod ścisłą kontrolą jakości. Stąd gotowe urządzenia są rozsyłane na cały świat.
 
Współtwórcami systemu Active Guard są dwie firmy, TASC Technology oraz EBS, które na potrzeby produkcji, rozwoju i zarządzania marką powołały spółkę Active Guard. Active Guard Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa patentowe i własnościowe do systemu.
 
Sprzedażą urządzenia zajmują się jego współtwórcy. Wyłączne prawo do sprzedaży systemu Active Guard na rynku polskim posiada firma TASC Technology, natomiast na rynku zagranicznym firma EBS.
Active Guard jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń, głównie w branży security. Od przeszło 20 lat zajmujemy się m.in. teleinformatyką i wdrażaniem najnowszych technologii dostępnych na światowych rynkach dla tworzenia funkcjonalnych i nowatorskich rozwiązań, w oparciu o wielki potencjał polskich menadżerów, informatyków i elektroników.
 
Gwarantujemy techniczne wsparcie wszystkim użytkownikom systemu Active Guard. Informacja zwrotna od klientów jest dla nas szczególnie cenna, bowiem na podstawie tych uwag urządzenie Active Guard jest cały czas rozwijane i udoskonalane.