Mapa dojazdu

EBS Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 59
04-555 Warszawa

tel.: +48 22 518 84 00
fax: +48 22 518 84 99

e-mail: activeguard@ebs.pl
www.ebs.pl

 

NIP: 522-01-00-628
KRS: 0000051806
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 660 000 PLN