Funkcje i zalety urządzenia Active Guard

 • Zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania - komfortowa obsługa i oszczędność czasu
 • Szyfrowanie przesyłanych danych metodą AES - pełne bezpieczeństwo przesyłu informacji
 • Zwiększona wielkość bufora zdarzeń do 1000 zdarzeń - długa i bezproblemowa praca urządzenia w obszarach bez zasięgu sieci GSM
 • Historia zdarzeń systemowych - materiał dowodowy aż do 5000 zdarzeń pozwalający zdiagnozować przyczyny ewentualnych problemów
 • Monitor stanu urządzenia - tryb diagnostyczny dla osoby wdrażającej system
 • Zwiększenie czułości czytnika RFID - zwiększony komfort użytkowania urządzenia
 • Retransmisja SMSów przychodzących - nadzór nad kosztami transmisji dzięki przekazywaniu SMSów od operatorów o przekroczeniu limitów
 • Wyłączanie zasilania urządzenia kombinacją przycisków - bardziej komfortowy sposób wyłączania bez konieczności otwierania obudowy urządzenia w strefach gdzie jest to konieczne
 • Nowoczesny, 4 zakresowy modem u-blox - zapewnia stabilność i wysoką jakość połączenia GSM
 • Wygodne gniazdo programujące/debugujące - wygodny i szybki sposób na pełną konfigurację urządzenia za pomocą programatora AGP3 bezpośrednio z aplikacji zarządzającej
 • Możliwość montażu modułu Bluetooth - rozbudowa systemu o dodatkowe akcesoria (zestaw słuchawkowy, moduł GPS)

Korzyści z zastosowania systemu Active Guard w branży security:

 1. Podniesienie skuteczności ochrony fizycznej:
  • Stały nadzór w czasie rzeczywistym nad prawidłowością przebiegu obchodów
  • Skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy
  • Możliwość monitorowania długotrwałego bezruchu
 2. Poprawa jakości pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie pracy agentów ochrony, poprzez zmniejszenie liczby wizyt w obiektach koniecznych przy zastosowaniu innych technik kontroli obchodów. Nadzorujący ma możliwość bezpośredniego nadzoru nad agentem, może również z dowolnego miejsca połączyć się z aplikacją i przygotować raporty wewnętrzne i dla Klienta.
 3. Możliwość obniżenia kosztów poprzez:
  • Zmniejszenie ilości wyjazdów interwencyjnych
  • Zniesienie kosztów zakupu i montażu radiolinii antynapadowej i przekaźników, kosztów utrzymania technicznego, serwisów i konserwacji
  • Redukcję kosztów łączności radiowej
 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników dzięki:
  • Możliwości monitorowania długotrwałego bezruchu
  • Możliwości przesyłania sygnałów alarmowych do dyspozytora
  • Realizowaniu nasłuchu obiektu przez dyspozytora
  • Automatycznemu wysyłaniu testów obecności i sprawnego działania urządzenia w sieci
 5. Oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności programowania urządzeń w terenie i odczytywania ich pamięci. Prostota obsługi umożliwiająca korzystanie z systemu każdemu pracownikowi ochrony.
 6. Praktycznie nieograniczony zasięg działania i przepustowość systemu.

 

Korzyści z zastosowania systemu Active Guard w pozostałych branżach:

 1. Potwierdzenie obecności konserwatorów wind w pomierzeniach maszynowni (czas rozpoczęcia i zakończenia serwisu)

 2. Określenie obecności i czasu obecności konserwatorów i administratorów w pomieszczeniach systemów przepompowni, hydroforni, zautomatyzowanych ciepłowni

 3. Określenie i potwierdzenie regularności kontroli stanu węzłów sanitarnych w obiektach handlowych wielkopowierzchniowych i biurowych

 4. Kontrola punktualności stawienia się na stanowisku pracy przez pracowników serwisu, konserwatorów, administratorów, itp.